خدمات و سرویس

تمامی دسته بندی خدمات مجموعه ی ای فلکس

icon-web-design.png

Web Design

طراحی و پیاده سازی سایت، کد نویسی، سئو، ساخت انواع سایت های فروشگاهی و شرکتی، طراحی اختصاصی قالب و استفاده از قالب های آماده

Supporting

پشتیبانی کامل از سایت، بروزرسانی مادام العمر، پشتیبانی ماهیانه از محتوا و دیتابیس، تولید محتوا

We Designing